Asexual Visibility and Education Network

domovská stránka
www.asexuality.org
 

   
 HOME
 VYTRŽENO Z NOVIN
 FÓRUM
 ODKAZY
 
asexuálové mají organizaci
Světovým tiskem proběhla zpráva o založení mezinárodního seskupení asexuálů. A tak můžeme mezi většinovou společností heterosexuálů a menšinovou komunitou homosexuálů s potěšením přivítat občany, kteří jsou oproštěni od jakéhokoli sexuálního pudu. Tato biologická potřeba je jim zhola cizí a v mnoha případech dokonce odporná.

Pravda, kdyby se k této víře přihlásilo všechno lidstvo, vedlo by to za několik desítek let k jeho vyhynutí. Pouze naivní prosťáček může spoléhat na to, že rozmnožování vytrhnou děti ze zkumavky nebo klonování. Chtě nechtě však musíme přiznat, že ač je sexualita důležitá pro lidstvo jako celek, zůstává její zařazení do žebříčku individuálních lidských potřeb hodně daleko za kyslíkem, tekutinami nebo potravou.

Pýcha na abstinenci

Zatímco bez kyslíku vydržíme sotva několik minut, bez tekutin několik dní a bez potravy třeba i pár týdnů, dá se bez sexu vydržet celý život. Světové sdružení asexuálů přistupuje k této pohlavní abstinenci dokonce s jakýmsi pocitem hrdosti.

Jejich sdružování je navýsost chvályhodné. Umožňuje naplnění prastaré zásady "svůj k svému". Partnerský svazek normálně sexuálně disponovaného jedince s asexuálem totiž plní čekárny sexuologických ordinací a stránky všelikého tiskového i internetového poradenství. Odvěký problém "jeden chce a druhý ne" tvoří dokonce podstatnou část agendy rozvodových soudů.  

Dovolená sexu

Teď tu najednou máme možnost párového soužití. V něm může existovat vzájemná úcta a hluboce přátelský partnerský vztah, ale sexualita má oboustranně celoživotní dovolenou. Oč více času pak zbývá na jinou zábavu: sport, filatelii, četbu, kulturu, zahrádkaření, rybolov nebo ruční práce. O potomstvo se přece může postarat adopce, případně umělé oplodnění.

Totální asexualita prý postihuje tři procenta světové populace. Dá se říci, že je vlastně totožná s naprostou pohlavní chladností, frigiditou. Bylo by omylem se domnívat, že se váže pouze na jedno pohlaví. Počet frigidních žen se zhruba ztotožňuje s výskytem jejich mužských protějšků. Příslušníci obou pohlaví teď mají zájem na tom, aby se s nimi už nezacházelo jako s nemocnými.

Absence sexuálního pudu může být člověku vrozená. Podle základního zákona přirozeného výběru však nebude tato vlastnost příliš častá. Protože platí zásada "čím více sexu, tím více potomstva". Ovšem i frigidní jedinci sem tam souloží. Třeba kvůli potomstvu. Nejsou sami. Také homosexuální člověk se může, byť s odporem, pohlavním způsobem rozmnožovat.

Kromě vrozených dispozic hraje ve vývoji lidské sexuality velkou roli výchova a zkušenost. Vývojová psychologie souhlasí s tvrzením, že puritánská a sexuálně represivní výchova může produkovat frigiditu jako na běžícím pásu. Stejný účinek má však i nadměrně promiskuitní prostředí.

Přehlcení sexem

Možná že neustálé sexuální bombardování v tisku, ve filmech nebo v televizi dokáže vyvolat fenomén jakéhosi přesycení. A světové hnutí asexuálů pak do určité míry může být i kompenzací skutečnosti, že dnes bez obrázku nahé ženské neprodáte málem ani krém na boty.

Asexuální organizaci tedy můžeme popřát hodně úspěchu a zdaru. Nad snížením nebo naprostým vymizením pohlavního pudu se jistě nebudeme pohoršovat. Stejně jako nás už nevyvede z míry člověk hypersexuální. Jenom omylem dostával i on ještě nedávno nálepku jakési nemoci.

Dnes už má zvýšená sexuální aktivita své místo na slunci a můžeme se těšit, že mužští satyři a ženské nymfomanky založí co nevidět své mezinárodní sdružení. Proti asexuálům však budou handicapováni v ostatních životních zálibách. Na filatelii, rybolov a ruční práce jim zbude jenom málo času, protože valnou část dne stráví v posteli.

Radim Uzel, Právo

zdroj: http://www.novinky.cz/04/94/27.html#anketa