Asexual Visibility and Education Network

domovská stránka
www.asexuality.org
 

   
 HOME
 VYTRŽENO Z NOVIN
 FÓRUM
 ODKAZY
 
šťastný život bez sexu
Květen, měsíc lásky, je některým lidem zcela lhostejný. Po fyzické stránce jsou naprosto zdraví, a kdyby chtěli, mohli by sexuálně žít stejně jako zbytek populace. Jenže asexuálové nechtějí. Sex jim nechybí a jsou bez něj spokojení.
A sexuálové tvoří podle posledních výzkumů stejně početnou skupinu jako homosexuálové. Někteří odborníci v nich vidí typ sexuální orientace, o němž jsme donedávna neměli tušení.
Sex jako algebra
"Sex je pro mě něco jako algebra," svěřila se čtyřicetiletá americká novinářka. "Chápu ho, ale nezajímá mě. Neprožívám ho zdaleka tak silně jako ostatní lidé," dodává. Lidí s podobně chladným vztahem k sexu mezi námi žije překvapivě hodně. Nejsou to asketové potlačující v sobě přirozené potřeby. Nejsou impotentní. Přesto se jim žije lépe bez jakýchkoli náznaků sexuálního chování. Neberou život bez sexu jako újmu, je jim tak fajn.
Proto se o ně nijak zvlášť nezajímali psychiatři, kteří znají duševní poruchy projevující se nedostatečnou pohlavní touhou. Ty se objevují v dospívání a u postiženého můžou přetrvávat po celý život. Za poruchu odborníci tento stav považují v případě, že jím postižená osoba trpí. To ale pro asexuály, jak tito lidé sami sebe označují, neplatí.
Ti jsou se svou životní situací navýsost spokojení. Vyrůstají bez nejmenší potřeby chodit na rande, vodit se s někým za ruku, líbat se nebo se milovat. Při pohledu na rituály námluv u druhých nechápou, "co na tom ti lidé mají". Donedávna nikdo netušil, kolik asexuálů mezi námi žije. K jejich "zviditelnění" přispěl internet, kde mnozí hledali odpověď na otázku, proč se svým vztahem k sexu liší od drtivé většiny populace. Největší skupinu shromáždil kolem svých internetových stránek dvaadvacetiletý Američan David Jay.
Sám je typickým příkladem asexuála. Nikdy neměl pohlavní styk, nikdy ho nikdo pohlavně nepřitahoval a nevěří, že tenhle pocit někdy zažije. Neznamená to, že by se mu nelíbila děvčata. V tom je David stejný jako každý jiný kluk v jeho věku. Jenže jeho zájem končí u citů. Fyzická stránka vztahu mezi mužem a ženou mu nic neříká.
Čtvrtý typ sexuální orientace
Asexuálové tvoří relativně pestré společenství a v projevech asexuality se výrazně liší. Někteří se jasně orientují na opačné pohlaví, ale absolutně je nezajímá pohlavní stránka vztahu. Na druhém pólu stojí lidé, kteří sice pociťují pohlavní touhu, ale nepřitahují je muži ani ženy.
Taková různorodost naznačuje, že existuje široké spektrum příčin asexuality a jejich odhalování nebude snadné. Věda už ale fenomén asexuálů zaznamenala a objevují se první seriózní studie, které se tímto problémem zabývají.
"Zatím neexistuje ani oficiální definice asexuality," připouští Anthony Bogaert z Brock University v kanadském St. Catherines, jeden z průkopníků výzkumu na tomto "neoraném poli". Výzkum lidské sexuality podle něj pohánějí především obavy z pohlavně přenosných chorob a z těhotenství nezletilých. "Strach z těchto jevů zaručuje výzkumu lidské sexuality příliv peněz," říká přední americký psycholog Edward Laumann z University of Chicago.
Asexuálové nejsou z tohoto hlediska zajímaví. Jejich nechuť k sexu je zárukou, že k rizikovému jednání nepřispívají. Zřejmě i proto jim dlouho nikdo nevěnoval pozornost. V současnosti ale vedou odborníci bouřlivé diskuse o tom, jestli by pro asexualitu neměli vyčlenit zvláštní "šuplík". Vedle většinových heterosexuálů, které přitahují jedinci odlišného pohlaví, homosexuálů tíhnoucích k protějšku stejného pohlaví a bisexuálů vyhledávajících partnery obou pohlaví by asexuálové představovali čtvrtý typ sexuální orientace.
Asexuální ovce
O tom, že asexualita představuje zcela reálný fenomén, svědčí pokusy na zvířatech. Tento jev se v přírodě vyskytuje častěji, než by se na první pohled zdálo. První náznaky takového chování zaznamenali biologové už v osmdesátých letech u laboratorně chovaných potkanů a pískomilů. Všimli si samců, kteří nejevili nejmenší zájem o samice.
Tito "chladní hoši" tvořili plnou osminu samčí populace. Vědci pojali podezření, že může jít o zvířecí homosexuály.
Na experimenty, které by tuto teorii prověřily, ale nedošlo z ryze praktických důvodů. Dospělí samci jsou agresivní a nelze je umístit do společné klece bez rizika vážného poranění ve rvačce.
V devadesátých letech se problémem asexuality začali zabývat američtí vědci hned tří výzkumných institucí. Experimenty probíhaly v US Sheep Experiment Station v Dubios ve státě Idaho, na Oregon State University v Corvalisu a na Oregon Health and Science University v Portlandu. Jako modelové zvíře jim sloužila domácí ovce.
Vědci zjistili, že zhruba desetina mladých, ale pohlavně dospělých beranů nejeví žádný zájem o příslušnice opačného pohlaví. Zhruba dvě třetiny z nich měly zájem o páření s jinými berany. Chovali se tedy jako homosexuálové. Třetina se však nepokoušela pářit ani s příslušníky stejného pohlaví.
"Neměli o páření nejmenší zájem. Byli to stoprocentní asexuálové," říká Frederick Stormshak z Oregon State University. Oregonští berani ze své asexuality nevyrostli. I po letech zůstávali k páření zcela neteční. Přesto si autoři těchto studií dobře uvědomují, jak ošidné je přenášet výsledky výzkumu na zvířatech na člověka a na jeho sexuální orientaci zvlášť.
Další tříprocentní menšina?
Někteří vědci proto pátrají po známkách lidské asexuality ve výsledcích průzkumů pohlavního života velkých populací. Z nich například vyplývá, že v USA nemělo 13 procent všech dospělých za poslední rok ani jeden pohlavní styk. Převažují mezi nimi ale lidé, kterým brání v sexu vysoký věk nebo zdravotní stav. Dvě procenta dospělé americké populace nemají pohlavní styk ani jednou za život. V tomto případě ale zase není jasné, kolika z nich tato situace vyhovuje.
Přesvědčivější důkazy o existenci lidské asexuality získal v roce 1994 Anthony Bogaert při průzkumu mezi 18 000 obyvateli Velké Británie. V části dotazníku, která se zabývala sexuální orientací, byla uvedena i možnost "Nikdy jsem se necítil sexuálně přitahován k žádnému pohlaví". Bogaerta zaskočilo, že tuto odpověď zaškrtlo v dotazníku jedno procento dotázaných.
Výskyt asexuality se dostal řádově na stejnou úroveň jako homosexualita, k níž se hlásila tři procenta tázaných. Výzkum mladé americké psycholožky Nicole Prauseové z Indiana University naznačuje, že kritérium "nikdy neměl pohlavní styk" může být pro podchycení asexuality zavádějící. Ve svém výzkumu Prauseová prokázala, že mnozí asexuálové mají pohlavní styk, i když jim "to nic neříká". Přemáhají svou nechuť jednoduše proto, aby se neodlišovali od většinové společnosti.
Pokud počínající výzkum potvrdí asexualitu jako čtvrtý typ sexuální orientace, čeká asexuály "boj za společenské uznání". Mnozí sociologové vidí v tomto procesu obdobu hnutí, jež vedli za respektování své sexuální orientace od počátku 70. let dvacátého století homosexuálové. Pozice asexuálů ale nebude tak svízelná.
"Asexualita není tak kontroverzní jako homosexualita. Nikoho neodpuzuje, spíš nepřitahuje pozornost lidí," říká kanadská psycholožka Elizabeth Abbotová z University of Toronto. "Možná už brzy začneme považovat za celkem normální, že někdo žije spokojeným životem bez sexuálního partnera."
Asexuálové považují za nejdůležitější vysvětlit heterosexuální většině společnosti, že jejich nezájem o sex není duševní choroba, že jim samotným jejich situace vyhovuje a cítí se šťastní i bez sexu. Mnozí asexuálové touží po dětech, ale mají vzhledem ke své orientaci problémy s jejich početím. Někteří řeší tuto svízelnou životní situaci umělým oplodněním.
Lidové noviny, 30. 04. 2005, Jaroslav Petr; biolog